Monday9:30 — 17:30
Tuesday9:30 — 17:30
Wednesday9:30 — 17:30
Thursday9:30 — 17:30
Friday9:30 — 17:30
SaturdayClosed
SundayClosed

Opening Times

Sorry, we're closed

.|.

Call us: 01582 608449

Request an appointment >
.|.
Egipat 5 2018-06-15T12:08:00+00:00

Project Description

Geografski položaj Egipta izuzetno je povoljan. Sinajsko poluostrvo predstavlja kopneni most koji povezuje Egipat sa AzijomSredozemnim morem povezan je sa Evropom, dok Suecki kanal predstavlja važno čvorište trgovačkih puteva između kontinenata i ima veliki značaj u privredi Egipta zbog taksi koje se plaćaju na ulazu u kanal.

Na severu je Sredozemno more, na istoku GazaIzrael i Crveno more, na jugu Sudan, a na zapadu Libija.

Prostiranje pravcem sever-jug iznosi 1.105 km, a istok-zapad 1.129 km. Površina Egipta iznosi 997.739 km² (bez sporne oblasti Halaib trougao, površine 20.580 km2). Manje od desetine od ukupne teritorije Egipta je naseljeno i kultivisano. Teritorija obuhvata dolinu i deltu Nila, kao i Suecki kanal koji povezuje Sredozemlje sa Sueckim zalivom, rukavcem Crvenog mora.

750€

Project Details

Categories:

  First Name (required)

  Last Name

  Your Email (required)

  Mobile Number (required)

  X
  CONTACT US